Nasz sukces zawdzięczamy wykwalifikowanej kadrze pracowników. Dzięki niej jesteśmy w stanie oferować Państwu najwyższy standard usług. 

 

Dlatego tak ważną dla nas kwestią jest wypracowanie i wdrażanie odpowiedniej polityki personalnej. To jeden z filarów naszego funkcjonowania.

Wierzymy, że zadowolenie klientów może być osiągane tylko na drodze pełnej współpracy naszej załogi. Szczególną uwagę zwracamy na odpowiedni poziom wiedzy i optymalizację zatrudnienia. Oferując szkolenia i podejmując odpowiednie kroki organizacyjno – motywujące, utrwalamy nasz wysoki poziom w świadomości klientów.

Aby spełnić odpowiednie wymogi jakościowe, nasi pracownicy zwracają uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Taka postawa szybko stała się fundamentem ich pracy. Znaczenie naszej kadry podkreślamy należytą dbałością o warunki i bezpieczeństwo jej pracy. Troszczymy się o to by nasza załoga stanowiła jednolitą strukturę ukierunkowaną na osiąganie wspólnych celów.

Odpowiednią atmosferę wzajemnej współpracy osiągamy dzięki działaniom integracyjnym. Systematycznie spotykamy się na wspólnych imprezach kształtując poczucie jednolitości naszego przedsiębiorstwa.

Rozwój firmy to przede wszystkim rozwój pracowników. Wierzymy, że jednym z filarów efektywnej współpracy jest odpowiedni poziom integracji naszej załogi. Staramy się więc budować jednolite środowisko pracy.Tradycyjnie raz do roku wszyscy  pracownicy  grupy Fliegel Textilservice spotykają się na hucznej imprezie integracyjnej w rocznicę założenia firmy. Wydarzenie to funkcjonuje w naszej społeczności jako „Andrzejki”.

Nasi pracownicy to prawdziwe bogactwo Firmy, dlatego precyzyjne zaplanowany proces rekrutacji ma dla nas ogromne znacznie. Niezależnie od zajmowanego w strukturze firmy stanowiska każdy pracownik może liczyć na właściwe wsparcie i koordynację procesu wdrażania. Istotne są dla nas przede wszystkim predyspozycje każdego z kandydatów, chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz tkwiący w nim potencjał. Właśnie w oparciu o te wartości realizujemy nasz proces rekrutacji.