30.10.2017 r. dostaliśmy od Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. US Małgorzaty Porady-Rochoń zaproszenie do grona członków Rady Biznesu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US, które z dumą przyjęliśmy. W dniu 14.11.2017 r. Pan Prezes Daniel Tarczyński uczestniczył z tego tytułu we wręczaniu oficjalnych nominacji.

Bardzo dziękujemy i ufamy, że nasze zaangażowanie w funkcjonowanie Rady Biznesu WZIEU pozwoli lepiej zrozumieć oczekiwania pracodawców, a tym samym przyczyni się do dostosowania oferty kształcenia do wymagań stale zmieniającego się rynku pracy.

* Zdjecia użyto dzięki uprzejmości Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.